X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سامانه بازاریابی فایل های دانشجویی

اموزش گام گام بسکتبال


لینک دریافت خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  قابل ویرایش پرینت

تعداد صفحات: 37

 

اموزش گام گام بسکتبال

فصل 1

حرکتهای پایه

یکی ازابتدایی وظایف مربیان، اموزش نحوه حرکت کنترل بدن، بازیکنان است. حرکتهای پایه گاهی زیربنای بسکتبال نامیده شوند. حرکتهای اصول اساسی هستند هر بازیکنی باید فرا بگیرد.

لازم هر بازیکن بیاموزد چگونه موثر (زیرا هدف نهایی انجام صحیح کار است) همچنین مفید (حرکت بهترین طریق) حرکت کند. انها یاد داده کاستن حرکتهای اضافی زمان مکان نظر داشته باشند چابکی تعادل، کسب مهارت کنند. بیان دیگر، بازیکنان باید بدون هدف حرکت نکنند.

بسکتبال بازی چابکی (دست پا) سرعت (حرکت کل بدن) زمان مناسب است. اموزش باید همواره اصل تکیه داشته باشد: انجام کار صحیح – چابکی – بعد، انجام حرکت صحیح سریع زمان مناسب.

پنج حالت حرکت اصلی باید اموزش داده شوند عبارتند از: طرز ایستادن، شروع حرکت، گام برداشتن، توقف پرش.

/

حالت ایستادن مناسب (وضعیت)

بازیکنان باید بیاموزند هر لحظه اماده حرکت باشند عادت ایستادن صحیح ورزشی حرکتهای سریع خود تقویت کنند. اموزش حالت ایستادن یک کار پرمشقت هنگام کار بازیکنان تازه کار باید صبور بوده، زیرا انها ممکن قدرت استقامت عضلانی حفظ حالت بدن مدت طولانی نداشته باشند.

به بازیکنان اموزش داده شود هنگام ایستادن، حالت مناسبی داشته باشند (اماده بودن هر چیز، احساس چابکی). باقی بودن حالت ایستادن مناسب کار سختی است؛ انها باید حالت راحتی داشته باشند حالی یک حالت سخت، غیرطبیعی قوز کرده خود گرفته اند. بطور متوالی کسب حفظ حالت ایستادن صحیح انها یاداوری شود. اگر موقع حالت ایستادن تاکید شود، بازیکنان بطور خودکار یاد گیرند.

حالت پا

بهترین حالت استقرار پاها اکثر موقعیتها، جلو عقب قرار دادن انهاست. فاصله پاها اندازه عرض شانه باشد گونه قرار گیرند پاشنه یک پا پنجه پای دیگر امتداد یک خط افقی نسبت استقرار بازیکن قرار گیرند. (شکل 1-1). حالت ایستادن باید صورت عادت دراید هنگام نیاز، بازیکن قادر حرکت درهر جهتی باشد.

حالت ایستادن موازی پاها شکل 1-2 نشان داده شده است. حالت حرکت جانبی استفاده شود، همچنین گرفتن توپ توقف بعد دریبل واکنش یک حرکت جانبی، حالت استفاده شود. بازیکنان موقع یاد خواهند گرفت کدام حالت ایستادن مناسب کدام موقعیت بازی است.

/

شکل 1-1: حالت عقب جلو پاها (دید بالا). رابطه پاشنه پنجه، فاصله پاها برابر عرض شانه است.

/

شکل 1-2: ایستادن پاهای موازی (دید بالا). رابطه پنجه پنجه، فاصله پاها برابر عرض شانه است.

تقسیم وزن بدن

وزن بدن باید طور مساوی جلو عقب، چپ راست بین پاها تقسیم شود. پاشنه باید زمین باشند بیشتر وزن سینه کف پاها قرار گیرد، هر چند فشار وزن باید پنجه پاشنه احساس شود.

بازیکنان ممکن اشتباه وزن خود سینه پاها قرار داده پاشنه زمین جدا کنند، اما حالت نیرو سرعت حرکت کاهد یعنی انجام هر حرکت قدرتمند ابتدا باید پاشنه زمین قرار داده شود. یک روش مناسب اموزش حالت خوب ایستادن بازیکنان بخواهیم اصطلاحا پنجه عقابی بایستند پاشنه زمین پنجه خمیده است.

بازیکنان هنگام دفاع باید یک چیز دیگر حالت ایستادن خود بیفزایند، پای اتشین. معنای فعال نگاه داشتن پاها حرکت مداوم بدون جدا شدن زمین